el en

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

SKU: ΕΚΔ-0174

Τιμή πώλησης 8,00 €
ΤΖΕΡΕΣΚΙ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
Στο καλάθι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ, Εκδόσεις Σπανός-Βιβλιοφιλία (1922), Ανατύπωση 2015, σσ. 88. Χαρτόδετο. Σχήμα 8ο. ISBN: 978-960-262-095-3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η φύσις δεν επροίκισεν όλους τους ανθρώπους μετά της αυτής σωματικής ρώμης. Η τέχνη όμως και η άσκησις αντικαθιστώσι την ανισότητα ταύτην.
Το κύριον όθεν θέμα ημών είναι να περιγράψωμεν τας διαφόρους μεθόδους κατά τας οποίας θα δύναται ο σωματικώς ασθενέστερος, όχι μόνον να αποφεύγει, τας συνεπείας της επιθέσεως ισχυροτέρου του, αλλά και να τον καταβάλη, επίσης ο άοπλος τον οπλισμένον, ο ανύποπτος τον ενεδρεύοντα. Η μέθοδος αύτη απεδείχθη συντελεστικωτέρα όλων, διότι εκτός των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία εκ πρώτης όψεως παρουσιάζει, δίδει και ποιάν τινά σωματικήν τελειότητα. Η ανακάλυψίς της οφείλεται εις Ιάπωνα αστυνομικόν όστις παρετήρησεν ότι συμπιέζων με τον αντίχειρά του, ή με τους δακτύλους του, ωρισμένους μυς ή νεύρα του σώματός του, κατώρθωνε στιγμιαίαν τινά παραλυσίαν των μερών εκείνων.
Έκαστος εξασκούμενος ολίγον θα εύρη εις τον λαιμόν του, τους βραχίονάς του, και τους πόδας του σημεία από τα οποία δύναται να συλλαμβάνη τον αντίπαλόν του και να τον καθιστά ακίνδυνον. Η γνώσις των μερών τούτων είναι απαραίτητος, πρώτον διότι επιτυγχάνει τις να υπερασπίζη τον εαυτόν του από πάσαν προσβολήν και επίθεσιν κατωρθώνων να εμποδίζη τον αντίπαλόν του, από του να τον νικήση, δεύτερον δε δι' εντέχνων κινήσεων δεν αφίνει αυτόν να τον συλλάβη από τα μέρη εκείνα του σώματος από τα οποία συλλαμβανόμενος θα ηττηθή.
Την γνώσιν των μερών τούτων, την άσκησιν και τα μέσα της επιτυχίας δίδει το Jiu Jitsu ή Ιαπωνική Πάλη.
Η Ιαπωνική Πάλη, είναι η μόνη φυσική άσκησις ήτις παρέχει θάρρος και αυτοπεποίθησιν. Είναι ειδικόν γύμνασμα δια τον κάτοικον της πόλεως, όστις δεν διαθέτει χρόνον δι' υπαίθρια γυμνάσματα. Είναι η τερπνοτέρα των διασκεδάσεων, και το αντίδοτον κατά της οκνηρίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Α'. Προκαταρκτικά Γυμνάσματα
Κεφάλαιον Α'. Άσκησις των πνευμόνων, της καρδίας και του ποδός
Κεφάλαιον Β'. Κυρίους προκαταρκτικά γυμνάσματα
Κεφάλαιον Γ'. Άσκησις των βραχιόνων των αντιβραχιόνων των κνημών και των αστραγάλων
Κεφάλαιον Δ'. Άσκησις του ψοϊκού και νωτιαίου μυός
Κεφάλαιον Ε'. Τεχνάσματα (προκαταρκτικά υπερασπίσεως)
Κεφάλαιον ς'. Το πλήγμα του λάρυγγος
ΜΕΡΟΣ Β΄. Πλήγματα πάλης
Κεφάλαιον Α'. 1η Προσβολή "ελθέ λοιπόν"
Κεφάλαιον Β'. 2α Προσβολή. Σύστρεψις της χειρός του αντιπάλου
Κεφάλαιον Γ'. 3η Προσβολή. Ανατροπή του αντιπάλου υπεράνω της κεφαλής
Κεφάλαιον Δ'. 4η Προσβολή. Το δράξιμον του λαιμού
Κεφάλαιον Ε'. 5η Προσβολή. Απόκρουσις μαχαιριάς
Κεφάλαιον ς'. 6η Προσβολή. Απόκρουσις μαχαιριάς καταφερομένης εκ των άνω
Κεφάλαιον Ζ'. 7η Προσβολή. Πώς αφαιρείται το πιστόλιον από τας χείρας του επιτιθεμένου
Κεφάλαιον Η'. 8η Προσβολή. Η σύλληψις δια των χειριδίων
Κεφάλαιον Θ'. 9η Προσβολή. Απόκρουσις κτυπήματος ποδός επί των κνημών
Κεφάλαιον Ι'. 10η Προσβολή. Αποφυγή κτυπήματος γρόνθου
Κεφάλαιον ΙΑ'. 11η Προσβολή, Κλεις βραχίονος
Κεφάλαιον ΙΒ'. 12η Προσβολή. Δίοδος υπό τους βραχίονας του αντιπάλου και θέσις αυτού εκτός μάχης
Κεφάλαιον ΙΓ'. 13η Προσβολή. Αναστροφή της χειρός
Κεφάλαιον ΙΔ'. 14η Προσβολή. Ετέρα κλεις βραχίονος
Κεφάλαιον ΙΕ'. 15η Προσβολή. Στραγγαλισμός του αντιπάλου
Κεφάλαιον Ις'. 16η Προσβολή. Επιμήκυνσις του αυχενικού σπονδύλου του αντιπάλου
Κεφάλαιον ΙΖ'. 17η Προσβολή. Κλεις βραχιόνων επί της γης
Κεφάλαιον ΙΗ'. 18η Προσβολή. Στραγγαλισμός και επιμήκυνσις των οσφυϊκών σπονδύλων
Κεφάλαιον ΙΘ'. 19η Προσβολή. Συστροφή του ποδός του αντιπάλου
Κεφάλαιον Κ'. 20η Προσβολή. Θραύσις του αγκώνος του αντιπάλου
Κεφάλαιον ΚΑ'. 21η Προσβολή. Παράλυσις του Αχιλλείου τένοντος του αντιπάλου
Κεφάλαιον ΚΒ'. 22α Προσβολή. Σύστρεψις του νωτιαίσυ σπονδύλου
Επίλογος

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.

follow us-a

you-tube Subscribe